اخبار

۶۰ مبتلا و سه فوتی تب کریمه کنگو/ مردم توصیه‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی را رعایت کنند


تهران- مجله خبری کشاورزی- سازمان دامپزشکی کشور اعلام‌کرد: بر اساس آمار وزارت بهداشت و درمان، تاکنون ۶۰ نفر به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا شده اند که سه نفر از آنان فوت کردند، بنابراین انتظار می‌رود هموطنان نکات بهداشتی را رعایت کنند.

https://www.irna.ir/news/85212187/%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86