اخبار

۶۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در مناطق سیل‌خیز سکونت دارند


بجنورد-مجله خبری کشاورزی- مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: ۶۰ میلیون نفر از جمعیت شهرها و روستاهای کشور در مناطق سیل‌خیز سکونت دارند که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.منبع اخبار