اخبار

۶ هزار هکتار اراضی استان تهران مستعد اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت


تهران – مجله خبری کشاورزی – سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: در مجموع ۶ هزار هکتار اراضی استان تهران مستعد اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت است که سالانه ۱۵۰۰ هکتار از آن باید اجرایی شود.

https://www.irna.ir/news/85141481/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF