اخبار

۷۰ درصد صنعت کشاورزی کشور ما به صورت کشاورزان با زمین‌های کوچک است


تهران- مجله خبری کشاورزی- نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه باید از برگزاری همایش‌های صوری دوری کنیم و کاربردی بودن همایش مدنظر باشد، گفت: باید توجه ویژه‌ای به کشاورزان با اراضی و اندوخته‌های کوچک شود.

https://www.irna.ir/news/85234153/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9