اخبار

۷۰ فروشگاه مصرف شبکه تعاونی روستایی در کردستان فعال است


سنندج-مجله خبری کشاورزی- مدیر تعاون روستایی کردستان گفت: ۷۰ فروشگاه مصرف شبکه تعاون روستایی در سطح روستاهای استان فعال است و کالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز را در اختیار روستاییان قرار می دهد.

https://www.irna.ir/news/85228960/%DB%B7%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مانور زلزله در بیش از پنج هزار مدرسه آذربایجان غربی برگزار شد.