اخبار

۷۵ میلیون قطعه ماهی زینتی در اصفهان تولید شد


اصفهان – مجله خبری کشاورزی – مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از تولید حدود ۷۵ میلیون قطعه ماهی زینتی و آکواریومی در این خطه به عنوان فعال‌ترین استان کشور در این صنعت در یک سال اخیر خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85196051/%DB%B7%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF