اخبار

۷۶۹ هزار تن سیب‌زمینی در استان اردبیل تولید شد


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از تولید ۷۶۹ هزار و ۳۲۰ هکتار سیب زمینی در مزارع این استان خبر داد داد و گفت: این استان رتبه دوم تولید سیب‌زمینی پاییزه را به خود اختصاص داده است.

https://www.irna.ir/news/85222055/%DB%B7%DB%B6%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF