اخبار

۸۰۰ هزار تن سیب‌زمینی از مزارع استان اردبیل برداشت می‌شود


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان اردبیل از کشت پاییزه سیب زمینی در ۲۰ هزار هکتار از مزارع این استان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود بالغ بر ۸۰۰ هزار تن سیب زمینی از مزارع استان اردبیل برداشت و روانه بازار مصرف شود.

https://www.irna.ir/news/85137498/%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF