اخبار

۸۰۰ هزار روستایی و کشاورز در دولت سیزدهم بیمه شدند

۸۰۰ هزار روستایی و کشاورز در دولت سیزدهم بیمه شدند
تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: جذب بیمه شده جدید در این صندوق از اقدامات مهم‌ترین اقدامات انجام شده است که در ۲سالی که از دولت سیزدهم می‌گذرد توانستیم ۸۰۰ هزار نفر جدید را به عضویت صندوق دربیاوریم که معادل ۶۳ درصد عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

https://www.irna.ir/news/85379651/%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF