اخبار

۸۰ درصد پسته دامغان ارگانیک و قابل صادرات است


سمنان- مجله خبری کشاورزی- دبیر دهمین «جشنواره ملی پسته ایران- دامغان» گفت: حدود ۸۰ درصد از محصول پسته تولید دامغان، به عنوان قطب تولید این محصول در کشور، ارگانیک است و قابلیت صادرات دارد.

https://www.irna.ir/news/85245876/%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

آمریکا تکیه‌گاه اصلی صهیونیست‌ها است – پایگاه خبری هشت صبح. وضعیت در مرز ایران و افغانستان تحت کنترل است.