۸۰ هزار تن گندم از مزارع سرپل‌ذهاب برداشت شد - مجله خبری کشاورزی

۸۰ هزار تن گندم از مزارع سرپل‌ذهاب برداشت شد

«نعمت دارابی» روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار مجله خبری کشاورزی افزود: این میزان محصول شامل گندم خود مصرفی و دوروم، بذری و خرمن است که از سطح ۱۴هزار هکتار اراضی دیم و ۲۱هزار هکتار مزارع آبی برداشت شده است.

رئیس جهاد کشاورزی سرپل ذهاب در ادامه گفت: ۳۵۰ دستگاه کمباین کار برداشت گندم را برعهده داشتند و هشت مرکز خرید گندم به صورت خرید تضمینی با قیمت مصوب گندم برداشت شده را از کشاوزران خریداری کردند.

شهرستان سرپل ذهاب با ۹۰ هزار نفرجمعیت، ۸۸ هزار هکتار مرتع و جنگل و ۳۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغ دارد که سالیانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تن محصولات زراعی، ۱۱ تا ۱۲ هزار تن محصولات باغی و ۳۵ تا ۴۰ هزار تن محصولات دامی در این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف می شود.

وی اظهار داشت: از مجموع گندم تولید شده ۱۰هزار تن آن جهت بذر خود مصرفی نزد کشاورزان نگهداری و ۷۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان تحویل مراکز خرید دولتی و خصوصی(شرکت های ماکارونی تک و مانا) و مراکز خرید گندم بذری شده است.

سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت دارد.منبع اخبار