اخبار

۸۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح الگوی کشت در کشور نیاز است

وی با اشاره به اینکه ۲ درصد کشاورزی ایران دولتی و مابقی غیردولتی و در اختیار کشاورزان است، گفت: شیوع بیماری کرونا و حمله روسیه به اوکراین اهمیت غذا به ویژه گندم در چرخه امنیت غذایی را برای همه کشورها بیشتر نمایان کرد.

وی با اشاره به اینکه امسال ۷.۵ میلیون تن گندم در کشور خریداری شد که استان کردستان رتبه سوم را از این لحاظ به خود اختصاص داد، افزود: برای سال زراعی جاری پیش بینی شده ۱۲.۵ میلیون تن گندم در کشور تولید و از این میزان ۹ میلیون تن به طور تضمینی از کشاورزان خریداری شود.

 

۸۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح الگوی کشت در کشور نیاز است

سهرابی با اشاره به اینکه سال زراعی گذشته کشت قراردادی گندم در ۱۷ استان کشور به اجرا درآمد، گفت: امسال در همه استان ها این مهم در کشت گندم آبی اجرا می شود و در دیمزارها هم طرح جهش تولید را داریم.منبع اخبار

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در کشور به ویژه استان های غربی کیفیت گندم است، گفت: طرح بررسی کیفیت محصول گندم با استفاده از ارقام جدید و تغذیه مناسب از دیگر طرح های در دست اجرای این وزارتخانه است.

سهرابی با اشاره به اینکه اگر از میزان مذکور گندم کمتری در کشور تولید شود باید از خارج وارد کنیم، اضافه کرد: تناوب در زراعت کشور ما بر محور گندم می چرخد و کردستان هم در این راستا نقش کلیدی دارد.

به گزارش خبرنگار مجله خبری کشاورزی، سهراب سهرابی روز پنجشنبه در جلسه ستاد زراعت استان کردستان اظهار داشت: یکی از طرح های مهم بخش کشاورزی کشور طرح الگوی کشت است که لایه فنی آن از چند سال گذشته آغاز شده و بخش اقتصادی آن باقی مانده بود که امسال این مساله هم در نظر گرفته شده و مشکلات مربوط به آن برطرف شده است.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: توسعه کشت گندم دوروم از دیگر برنامه‌های ما است که پیش بینی سطح تولید این محصول ۱۰۵ هزار و ۴۰۰ هکتار آبی و ۵۰ هزار و ۸۵۰ هکتار دیم بوده و سهم کردستان هم ۵۰۰ هکتار در اراضی دیم است.

وی ادامه داد: نیاز سالانه گندم در ایران ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن است که ۱۰ میلیون تن آن سهم خبازی ها، ۲ میلیون تن صنف و صنعت و مابقی برای بذر مورد نیاز کشاورزان است.

سهرابی ادامه داد: در راستای این برنامه، پروژه‌هایی شامل ساماندهی تولید و فرآوری بذر، رعایت تاریخ کاشت، توسعه کشت گندم دوروم، اجرای کشاورزی قراردادی، ارتقای مکانیزاسیون در زراعت گندم، تغذیه متعادل و بهبود کیفیت گندم و ارتقای بهره‌وری مصرف آب در زراعت گندم به اجرا در می آید.

این مقام وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سالانه ۷۵۰ میلیون تن گندم در دنیا تولید می شود، افزود: ۲۰ درصد از سبد غذایی مردم جهان به گندم اختصاص دارد و در ایران ۴۰ درصد پروتئین مردم از این محصول تامین می شود.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی بر کشت ارقام مقاوم و مدیریت تغذیه در راستای تطبیق با شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی ها تاکید کرد و گفت:  با همکاری سازمان تحقیقات کشاورزی طرح پایداری تولید گندم تدوین شده تا نوسانات تولید این محصول حذف و شاهد پایداری تولید آن طی سال های آینده باشیم.  

پیش بینی تولید ۱۲.۵ میلیون تن گندم در کشور