اخبار

۸۳ فقره ساخت و سازغیرمجاز در بخش قلعه نو تخریب شد


شهرری – مجله خبری کشاورزی – بخشدار قلعه نو از توابع شهرستان ری اعلام کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها ۸۳ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در ۱۳ هکتار از زمین های کشاورزی روستای چالطرخان این بخش تخریب شد.

https://www.irna.ir/news/85145088/%DB%B8%DB%B3-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF