عبدی : صاحبان قدرت را مجبور به شنیدن کنید – پایگاه خبری هشت صبح. هنرمند برجسته هشترود دارفانی را وداع گفت.