اخبار

۸۴۳ طرح کشاورزی ایلام در مدار تولید قرار دارد


ایلام – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: ۸۴۳ طرح در زمینه‌های مختلف مرتبط با حوزه کشاورزی هم اکنون در این استان فعال است و در مدار تولید قرار دارد.منبع اخبار