اخبار

۸۴ درصد مطالبات گندم‌کاران خراسان جنوبی پرداخت شد


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی گفت: ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان استان در سال جاری ۱۰۹ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان بوده که تاکنون ۹۱ میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان معادل ۸۴ درصد پرداخت شده است.

https://www.irna.ir/news/85152777/%DB%B8%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF