اخبار

۸.۸ میلیون تن میوه‌های گرمسیری در سال جاری تولید شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی از تولید هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تن میوه‌های گرمسیری در سال جاری در کشور خبر داد.منبع اخبار