۹۰هزار میلیارد ریال به کشاورزان گندم‌کار خوزستان پرداخت شد - مجله خبری کشاورزی

۹۰هزار میلیارد ریال به کشاورزان گندم‌کار خوزستان پرداخت شد۹۰هزار میلیارد ریال به کشاورزان گندم‌کار خوزستان پرداخت شد
اهواز – مجله خبری کشاورزی – مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان از پرداخت ۹۰هزار میلیارد ریال به کشاورزان گندم‌کار استان بابت خرید تضمینی این محصول در سال زراعی جاری خبر داد.منبع اخبار