اخبار

۹۰ درصد از درآمد گمرکات استان کرمان مربوط به خودروسازی‌های بم است

به گزارش ایسنا، وی در خصوص ضایعات دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی بیان کرد: ضایعات دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی، سنواتی است که به ابتدای راه اندازی ارگ جدید برمی گردد ، و با توجه به توجیهات و راهکارهای داده شده و  طی اظهار نامه مالیاتی ارائه شده به گمرک، ضایعات دپو شده ترخیص می شوند.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402050905780/%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%85

مدیرکل گمرکات استان کرمان گفت: در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکات استان وارد خزانه دولت شد که از این میزان بالغ بر ۹۰ درصد مربوط به گمرک بم و خودروسازی‌ها بود و جایگاه گمرک استان در کشور رتبه چهارم است.

محمد دولتی ۹ مرداد ماه در بازدید از خودروسازی‌های منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از جمله مشکلات شرکت مدیران خودرو، عدم تخصیص منابع ارزی بود که این مشکل به بانک مرکزی  برمی‌گردد که با راهکارهای ارائه شده توسط گمرک مشکلات به زودی حل می‌شوند و ترخیص خودروها سرعت بیشتری گرفته است.

ایسنا/کرمان مدیرکل گمرکات استان کرمان گفت: در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان در آمد گمرکات استان وارد خزانه دولت شد که از این میزان بالغ بر ۹۰ درصد مربوط به گمرک بم و خودروسازی‌ها بوده و گمرکات استان در کشور رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

دولتی افزود: در سال ۹۶ اوج فعالیت‌ها و تولیدات مجموعه،  ۱۱۳ هزار دستگاه خودرو تولید شد اما در سال  ۱۴۰۱ این رقم به ۱۲۰ هزار دستگاه رسید و بخش زیادی از درآمدهای گمرکی استان کرمان را به خود اختصاص می‌داد.