اخبار

۹۰ درصد محصولات گلخانه‌ای شمال استان اردبیل صادر می‌شود


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان اردبیل گفت: ۹۰ درصد محصولات تولیدی گلخانه‌های شمال این استان صادر می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85236643/%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF