اخبار

۹۳ درصد واحدهای مرغداری کردستان فعال است


سنندج- مجله خبری کشاورزی- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۹۳ درصد واحدهای مرغداری استان با ظرفیت تولید ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه در دوره، فعال هستند.منبع اخبار