اخبار

۹۸ درصد از بذر مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت: نزدیک به ۹۸ درصد از بذر مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و این سازمان هم سهم ۵۶۰ هزار تنی از بذور گواهی شده را به خود اختصاص داده است.

https://www.irna.ir/news/85212182/%DB%B9%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

معرفی شغل مهندسی عمران (نیازمندیها، نقش و وظایف) معماری سه بعدی.