1- دستمز کارگر بالا باشد مجله خبری کشاورزی

وی افزود: باید زراعت چوب، تولید غلات، محصولات کشاورزی آب بر و سایت agriculture-na … امکان عرضه و فروش بی واسطه محصولات کشاورزی تولید کنندگان در بازارهای سراسر کشور. وی خراسان رضوی را دارای رتبه دوم درتولیدات محصولات باغی اعلام کرد و افزود: متاسفانه خراسان رضوی رتبه ششم در کشور را در زمینه تولید محصولات گلخانهای دارد و باید با انجام برنامهریزییهای مناسب سطوح زیر کشت گلخانهای در خراسان رضوی افزایش پیدا کند. بیشترین آب مورد نیاز کشاورزی در استان فارس از آب های زیرزمینی تامین می شود چرا باید در استانی که آب عامل محدود کننده رشد کمی کشاورزی به شمار میرود آمار گلخانهها و سطح زیر کشت محصولات گلخانهای پایینتر از سهم آن در تولید محصولات کشاورزی و حتی پایینتر از برخی از استان های دیگر باشد.

وی ضمن تاکید بر این نکته که خراسان رضوی در بحث توسعه گلخانه نیاز به توجه دارد، افزود: راندمان مصرف آب در کشت گلخانهای تا ۱۰ برابر افزایش پیدا میکند و برای مثال در فضای باز گوجه فرنگی که کاشته میشود تنها ۴۰ تن از آن برداشت میشود اما در فضای گلخانه برداشت ۴۰۰ تن میشود، همچنین قیمت محصولات گلخانهای برای کشاورزان صرفه بیشتری نیز دارد. وی با تاکید بر اینکه خاک کره زمین نگهدارنده ۲۵۰۰ میلیارد تن کربن است که بیش از ۳ برابر آنچه که جو زمین وجود دارد است افزود: برای کم کردن کربن در جو زمین، خاک می بایست میزان بیشتری کربن در خود نگهداری کند. کودهای شیمیایی به تنهایی معادل با ۲ میلیارد تن دی اکسید کربن بر گازهای گلخانه ای جهان می افزایند. این در حالی است که افزایش 12 برابری تولید محصولات گلخانهها نسبت به فضای باز زمینه صرفهجویی محصولات را توسعه گلخانهها به دنبال داشته و در توسعه سیستمهای مدرن آبیاری نقش شایانی را ایفا کرده است، به طوری که در این دو سال بیش از 2 میلیارد متر مکعب صرفهجویی آن با توسعه گلخانهها در کشت محصولات متنوع رقم خورده است.

با این حال با وجود داشتن ساختار سنتی، محرومیت و عدم توسعه مناطق روستایی باقی مانده از دوره قبل و همچنین بروز ﺧﺸﻜﺴﺎلیﻫﺎی متناوب و تغییرات آب وهوایی که سایه شوم خود را در همه بخش ها به صورت گرم شدن زمین، باد و سیل و سیلاب افکنده است، ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی در فاصله سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۴۰۰ از ۲۶ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود ۱۳۳ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ که رشد ۵۰۰ درصدی داشته یعنی میزان تولید ۵ برابر شده است. یعنی هر چقدر سرمایه گذاری کنید بهتر می توانید درآمد کسب کنید. کشاورزی مدرن جم سعی بر آن دارد که روزانه بر تعداد محصولات و تنوع آن بیفزاید تا بتواند نیاز همه ی افراد با هر نوع سلیقه را در خرید محصولات اینترنتی مرتفع کند. میزان درآمد شما از گلخانه زعفران با میزان برداشت زعفران در گلخانه ارتباط مستقیم دارد. این پایانه سالانه ظرفیت سورتینگ، بسته بندی و صادرات ۷۰ هزار تن محصولات کشاورزی و گلخانهای را دارد و برای ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.

بهترین گزینه برای کشت زعفران روش هیدروپونیک می باشد چون این روش از کشت، مصرف آب کمتری دارد و بازده محصول را تا 3 برابر افزایش می دهد. قطعا اولین و بهترین گزینه برای کاشت محصولات گلخانه ای خیار و گوجه خواهد بود، زیرا هم در چهار فصل سال خریدار دارد و هم در بسیاری از غذا ها و سالاد ها کاربرد دارد و از این مهم تر اینکه چند بار در سال محصول می دهد، مثلا با کاشتن یکبار بذر خیار یا گوجه دو الی سه بار می توان از آنها محصول برداشت کرد. در بهار بذر این گل ها کاشته شده و چند سال می توانید از آنها گل برداشت کنید. خواص داروئی و فواید تغذیهای بسیاری از این میوهها نیز سبب شده که مصرف آنها در رژیم غذایی انسان توجیهپذیر باشد؛ لذا در کشور ایران بعد از میوههایی نظیر موز، نارگیل و آناناس که از قدیم به بازار عرضه میشده، شاهد واردات و تولید برخی دیگر از این میوههای گرمسیری هستیم. گرچه ضعف های صادراتی باعث شده که درآمد فروش گل ایران به کشورهای خارجی تنها به اندازه یک پنجم توان واقعی مان باشد اما پتانسیل های تولید گل در کشور آنقدری بوده است که خارجی ها نتوانند از آن چشم پوشی کنند.

و گاهی با احداث گلخانه در مناطقی با آب و هوای نامناسب یا در زمستان می توان محصولات خوبی تولید کرد. برخی از این تلاشهای اولیه نیاز به کار عظیمی برای کاهش سرمای شب یا زمستان داشتند. بی تصمیمی و تعلل ایران اگر از سر ضعف علمی و تحقیقاتی کشور نباشد، قطعا از سر بی تفاوتی خطرناکی است که هنوز ابعاد خطرش برای تصمیم گیران استراتژیک کشور ناشناخته است. ۹۵ درصد صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس بهصورت امانی انجام میشود و فروش امانی را بازار کنترل میکند نه صادرکنندگان و ما باید با چندین کشور تولیدکننده چانه زنی کنیم که بتوانیم در نهایت موفق به صادرات شویم. ۷۰٪ از تمام اشتغال جهانی کودکان در این بخش قرار دارد و در بسیاری از کشورها بیشترین درصد زنان در هر صنعت را استخدام میکند.

کشت هیدروپونیک براي هر نوع گياه و در هر مكاني قابل استفاده است، اما براي مناطقي كه خاك مناسبي براي كشاورزي وجود ندارد و يا مكانهايي كه به علت شرايط نامناسب آب و هوايي امكان كاشت محصولات كشاورزي وجود ندارد مناسبتر است. این روش، روشی بسیار ساده و تا حدودی منسوخشده از کشت هیدروپونیک است. آشوری با بیان اینکه این نوع کشت سبب اشتغالزایی پایدار می شود گفت: در کشت های فضای باز که محیط و شرایط جوی کنترل نمیشود قطعاً کارگر و نیروی بازار کار به طور فصلی مشغول به کار هستند اما در کشت های گلخانه ای بسته به نوع محصول برای پنج تا ۱۰ نفر اشتغالزایی ثابت وجود دارد. در این روش سرمایه اولیه بعد از سه سال به طور کامل باز خواهد گشت در حالی که برای آماده سازی بستر کشت خاکی علاوه بر مرف زیاد آب و… اگرشما هم عاشق راه اندازی یک گلخانه هستید، اما سرمایه کافی برای تاسیس یک گلخانه بزرگ را نداریدبرایتان یک پیشنهاد داریم: فضاهای کنار افتادهای مانند حیاط، پشت بام میتواند در این روش دارای صرفه اقتصادی برایتان باشد.

تقاضا برای گل همیشه بالا بوده است ولی این بازار باید ساماندهی و مدیریت شود. کارشناسان معتقدند افزایش ۸ تا ۱۰برابری تولید در واحد سطح نسبت به کشت در فضای باز، تولید در همه فصلها، ایجاد اشتغال پایدار، ارزشافزوده بالا به سبب تولید بیشتر و مصرف بهینه منابعآبی و افزایش بهرهوری از مهمترین مزایای کشت گلخانهای در گلستان است. وزیر جهاد کشاورزی گفت: تولید محصولات کشاورزی باید صادرات محور و منطبق بر استانداردهای بهداشتی روز دنیا باشد. وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: ما باید قدر انقلاب را بدانیم زیرا مدیون این انقلاب هستیم و باید در راستای توسعه روزافزون کشورمان تلاش کنیم تا بتوانیم بخشی از این دین را ادا کنیم. یکی از اولین تصمیماتی که باید اتخاذ شود، این است که گلخانه به صورت یک واحد جداگانه، در تماس باساختمان های موجود و یا بصورت بخشی از ساختمانهای جدید ساخته شود. به سرقت رفتن بخشی از لولههای آبیاری قطرهای باعث مختل شدن فرآیند آبرسانی به محصولات کشاورزی خواهد شد. القای دمای بالا به سیلیکات آلومینیوم باعث به دست آمدن پرلیت می شود. اما این روزها وجود بحران کم آبی که موجب کاهش چشمگیر و البته نگران کننده ذخایرآبی و سفرههای زیر زمینی آب شده، این حرفه را مخاطرات جدی روبه رو ساخته، تا جایی که کشاورزی از یک شغل با درآمد مطمئن تبدیل به یک شغل با خطر ریسک بالا شده است.

کنترل بهتر رطوبت گلخانه، باعث می گردد تا بیماری های قارچی که در رطوبت بالا فعال می شوند، کنترل شود. خاک تیره بخاطر ساختار مولکولی کربن قابلیت نگهداری بهتر رطوبت در خاک را دارد. به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، پس از گذشت چند دهه که از نقش کربن در گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیمی می گذرد، ایران بدون هیچ اقدامی، چنان رفتار می کند که هیچ تهدیدی از سوی تغییرات اقلیمی کشور را تهدید نمی کند. این مقام مسئول ادامه داد: استان اردبیل با داشتن 40 هزار هکتار و داشتن1.24 درصد از باغات کل کشور و داشتن رتبه 28 در بین استانهای کشور و با تولید 439 هزار تن انواع محصولات سردرختی با دارا بودن میزان سهم 1.45 درصدی از کل میزان تولیدکشور، رتبه 22 تولید این محصولات را درکشور دارد. در حال حاضر ذخایر کشاورزی ایران حدود ۹۰ تقاضای داخلی مواد غذایی را تامین می کند و در این راه ۹۲ درصد آب های تازه این کشور را مصرف می کند.

وی افزود: بهترین نوع صادرات را می توان صدور توان مهندسی از کشور دانست چرا که کشورهای همسایه بشدت نیازمند توان مهندسی ما هستند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازار با انتقاد از وضعیت کشت گلخانه ای در استان فارس گفت: با وجود اینکه این استان به دلیل خشکسالی و عدم بارندگی یکی از استان های کم آب کشور به شمار می رود اما متاسفانه کشت محصولات کشاورزی در فارس همچنان مانند سال های پرآبی است. به منظور حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و خاک و افزایش راندمان آبیاری و همچنین تولید پایدار محصولات کشاورزی، انواع سامانههای نوین آبیاری در سطح کشور توسعه مییابد.

مجری طرح توسعه گلخانههای جهاد کشاورزی کردستان بیان کرد:همچنین سه واحد گلخانه تولید گلهای شاخه بریده در استان داریم که در سال حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار شاخه گل که عمدتا گل رز است تولید میکنند. وزیر جهاد کشاورزی: صادرات دام سبک و سنگین از هفته بعد آغاز میشود وزیر جهاد کشاورزی گفت: از هفته آینده صادرات دام سبک و سنگین با ابلاغ شیوهنامه آغاز خواهد شد و فرآوردههای دام و طیور به کشور عراق شروع خواهد شد. خاک سطحی یا خاک زراعی در کشور در خطر است. برای جبران این اخلال، غالبا کودهای غنی از نیتروژن به خاک اضافه میشود که باروری خاک آسیب دیده را افزایش دهد و همچنین سموم شیمیایی برای جلوگیری از آفات استفاده میشوند که موجب مرگ میکروارگانیسمهای ارزشمند منابع آب آشامیدنی میشوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، در 50 سال گذشته بدون توجه به زیان وارده از جمله خشک شدن قناتها، نشست زمین، افت کمی و کیفی منابع آب و خشکی تالابها، افزایش جابهجایی و کف شکنی چاهها، از آب سفرههای زیرزمینی بدون حساب و کتاب برداشت شده و استفاده بیرویه از آب زیرزمینی سبب شده بسیاری از قناتهای روستایی خشک و زمینه مهاجرت مردم به شهرها فراهم شود و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی و کمبود تولیدات کشاورزی را به همراه داشته باشد.

امکان برداشت محصول در تمام فصول، حفاظت از محصولات در شرایط بد آبوهوایی، خودکفایی شهرها و نیز کاهش هزینههای حملونقل از مهمترین مزایای این روش محسوب میشود. علت تشویق و تأکید به اشتغال جمعیت جوان در بخش کشاورزی را می­توان جلوگیری از مهاجرت­های روز افزون ساکنان جوان روستایی به شهرها در سال­های نخستین پس از جنگ و ممانعت از شاغل شدن آن­ها در مشاغل غیر بنیادی شهر دانست. ایران از نخستین کشورهای جهان است که در آن کشاورزی و زراعت آغاز گردیدهاست. در آخر میتوان اشاره کرد که از آن جا که تمام عوامل رشد مناسب در گلخانهها کنترل میشود، محصولات گلخانهای از کیفیت بسیار زیادی نسبت به محصولات کشاورزی سنتی برخوردار است و تقریبا مشتری پسندتر هستند؛ و همین امر میزان سوددهی محصولات را چندین برابر محصولات مشابه، اما کشت سنتی کرده است.

این بسترها را میتوان در سطل، گلدان یا کیسه قرار داد، با توجه به تفاوت بین بسترها در تأثیر آنها بر رشد و عملکرد گیاه گوجهفرنگی، یک آزمایش در سال ۲۰۰۲ در دانشگاه آریزونا نشان داد که بین عملکرد گوجهفرنگی گلخانهای در پنج بستر مختلف (الیاف نارگیل، پرلیت، زغالسنگ نارس، الیاف نارگیل / پرلیت و پشم سنگ)، درصورتیکه مدیریت آبیاری بهخوبی انجام شود، تفاوت معنیداری وجود ندارد. وی بهبود کیفیت تولید محصولات گلخانهای را مزیتی در مقایسه با دیگر روشها برشمرد و اظهارداشت: درصد بالایی از محصولاتی که به صورت گلخانهای کشت میشوند از کیفیت بالاتری برخوردارند زیرا شرایط کنترل تا برداشت بخوبی و بهتر انجام میشود و مصرفکنندگان با خیال آسودهتر از آنها استفاده میکنند. همچنین، حدود 92 درصد کشاورزان مورد مطالعه در حد زیاد و خیلی زیاد موافق بکارگیری سیستم های آبیاری تحت فشار برای حل مشکل کم آبی بودند که از این تعداد، حدود 58 درصد نسبت به پذیرش و بکار گیری فناوری اقدام نموده بودند. کیفیت آب بستگی به منبع تهیه و عاری بودن از مواد معلق و حل شده دارد. محصولات حاصل شده از کشت گلخانهای به علت کنترل عوامل مؤثر در تولید دارای کیفیّت بالاتری بوده و امکان صادرات به خارج از کشور وجود دارد.

به گفته مجری گلخانههای کشور با برنامهریزیهای اساسی در این زمینه و نیز اهداف مدون و درست 13 هزار هکتار مجتمع گلخانهای در سطح کشور احداث شده به 21 هزار هکتار رسیده که در افزایش تولید محصولات گلخانهای نیز نقش شایانی به دنبال داشته است. مهرابی بشرآبادی حسین. بررسی اقتصادی تولید محصولات گلخانه ای در استان کرمان. ضمنا مشکلات مربوط به تخصیص آب و پرداخت تسهیلات بانکی به گلخانه ها نیز با حضور نمایندگان شرکت آب منطقه ای و مدیریت شعب بانک کشاورزی استان آذربایجانغربی بررسی و تصمیم گیری شد. علاوه بر این هزینه اجاره کردن زمین و کود و آب هم وجود دارد که بسته به شهر محل زندگی و نوع کود مصرفی متفاوت است. آیا کشاورزی توجیه اقتصادی دارد یا بهواسطه قیمت ارزان آب، گسترش یافته است. وی با بیان اینکه در سالهای اخیر نیز اهتمام ویژهای نسبت به گسترش کشت گلخانهای صورت گرفته و از نظر متراژ میزان گلخانههای استان افزایش قابل ملاحظهای داشته است، افزود: در سطح استان زنجان 31 هکتار گلخانه با تعداد 143 واحد، سالانه 4 هزار تن محصول کشاورزی تولید میشود. این شد که در سال 95 با 20 میلیون تومان وام بسیج سازندگی به کارم گسترش دادم و در حال حاضر با 3 گلخانه فعالیت می کنیم و توانسته ایم برای 5 نفر دیگر اشتغالزایی کنیم.

براتی به لزوم شناسایی مناطق جدید در اصفهان برای توسعه گلخانهها اشاره کرد و ادامه داد: این روزها شهرستانهایی مانند دهاقان واقع در جنوب و تیران در غرب اصفهان به نسبت سایر مناطق در این زمینه موفق بودند اما باید کاری کرد که دیگر مناطق استان نیز کشت گلخانهای روز به روز افزایش پیدا کند برای مثال شهرستان میمه واقع در شمال اصفهان میتواند در این زمینه عملکرد مناسبی داشته باشد. دریای شمال و دریای جنوب ما در ایران به لحاظ تولید و پرورش آبزیان و انواع ماهی، یکی از مهم ترین عواملی است که وابستگی ما را به فروش و اقتصاد نفتی کم خواهد کرد. نوع محصولی که در برنامه تولید قرارمی گیرد . در ابتدای کار چه محصولی مناسب است؟ درست است که نبود کار دولتی باعث شد که من به دنبال علاقه ام بروم اما من این را به فال نیک گرفتم و با انگیزه کار گلخانه را آغاز کردم. با توجه به قیمت بالای این ماشینها، نگهداری درست و مراقبت از آنها در برابر سرقت اهمیت زیادی دارد. انواع مختلف فلفل دلمه ای از جمله سبز، قرمز، نارنجی و زرد به بازار عرضه می شود که سبز یکی از پرمصرف ترین آنها به شمار می آید.

فلفل دلمه ای نیز یکی از پرمصرف ترین سبزی ها و از پر فروش ترین محصولات گلخانه ای می باشد که در اکثر خانه ها و رستوران ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای شروع مزارع کشور می توانند انرژی مورد نیاز خود را از انرژی تجدید پذیر تامین کنند که نیاز به اتصال به شبکه سراسری را نخواهد داشت ولی مهمتر از آن نگهداری از خاک سطحی مزارع است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد ٬ خراسان شمالی در بخش سطح زیر کشت زراعی رتبه 17 و در میزان تولید محصولات رتبه 28 کشور را دارد و این نشان میدهد علم باید با سیستم کشاورزی استان تطبیق یافته و علم روز دنیا در جمعیت شاغل کشاورزی استان برقرار شود تا میزان بهرهوری افزایش یابد. اکنون در ۱۹سالگی ۲۰هزارمترمربع گلخانه درروستای نرگسی که در5 کیلومتری شهرستان ایوان در استان ایلام واقع است به تولید صیفیجات میپردازد و از درآمد این شغل راضی است. در این راستا مظفر یوسفیپور، معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: کشت گلخانهای با توجه به مزایا و هزینههایی که در بردارد و همچنین با توجه به اهمیت روشهای کشت نوین در زمره اولویتهایی است که در استان دنبال میشود.