اخبار

1431 واحد فدرال در پروژه مشترک نوروز و رمضان سرگردان شدند

1431 واحد فدرال در پروژه مشترک نوروز و رمضان سرگردان شدند

سخنگوی سازمان دولتی العقاب به تشریح اقدامات اخیر این سازمان پرداخت و گفت: در طرح مشترک نوروز و رمضان هزار و 431 اتحادیه کارگری تعطیل شد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی اسفنانی در نشست خبری امروز در خصوص طرح مشترک نوروز و رمضان که از 24 اسفند سال گذشته تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه داشت، گفت: حدود 10 هزار و 903 واحد گشت به محل تخلف اعزام و 101 هزار و 666 مورد بازرسی قرار گرفتند. انجام شدند. انجام شده.

وی افزود: از این تعداد 30 هزار و 533 واحد متخلف بوده که منجر به تشکیل 24 هزار و 170 فقره، پلمب یک هزار و 431 واحد توسط اتحادیه متخلف و نصب بنر و پارچه با واحدهای متخلف نیز به عنوان تخلف صنفی تشکیل شده است و مهر و موم شدند.

مداوم…

https://www.isna.ir/news/1403012714631/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86