اخبار

5 نوامبر “روز ملی زعفران” نامگذاری شده است.

5 نوامبر "روز ملی زعفران" نامگذاری شده است.
تهران-مجله خبری کشاورزی-عضو هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآورده های غذایی و زعفران ایران گفت: با توجه به قدمت طلای سرخ در ایران و در راستای حمایت از این محصول ملی و ممانعت از سایر کشورها با ورود این محصول ایرانی به بازار، روز 14 آبان «روز ملی زعفران» نام‌گذاری شد.

https://www.irna.ir/news/85433885/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF