اخبار

اجرای طرح ملی گندم بنیان در سه هزار و۲۵۰هکتار از زمین‌های کشاورزی خرمشهر


آبادان – مجله خبری کشاورزی – مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر گفت:سه هزار و ۲۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی خرمشهر در سال زراعی جاری به کشت طرح ملی گندم بنیان اختصاص یافته است.منبع اخبار