افزون بر ۱۸ هزار تن کالای اساسی در کردستان توزیع شد



افزون بر ۱۸ هزار تن کالای اساسی در کردستان توزیع شد
سنندج- مجله خبری کشاورزی- مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: ۱۸ هزار و ۶۲ تن کالای اساسی تنظیم بازار از ابتدای سال جاری تاکنون در استان توزیع شد.



منبع اخبار