اخبار

الگوی کشت براساس مزیت‌های صادراتی و اقلیم، تولید محصول را مشخص می‌کند


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی گفت: الگوی کشت یک نظام‌نامه کشاورزی است که براساس نیاز داخل، مزیت‌های صادراتی و اقلیم هر منطقه تولید محصول را مشخص می‌کند.منبع اخبار