الگوی کشت در حوضه کرخه به دلیل خشکسالی شدید و کم آبی نهایی نشده استالگوی کشت در حوضه کرخه به دلیل خشکسالی شدید و کم آبی نهایی نشده است

تورج نوروزی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگارمجله خبری کشاورزی افزود:با وجود کمبود آب در ذخایر پشت سدهای خوزستان ، کشت فصلی و پاییزی مطابق با الگوی کشت در حوضه‌های مارون ، کارون ، دز و خیرآباد طبق برنامه اجرایی خواهد شد ولی در حوضه رودخانه کرخه مشکلات کشت همچنان پا برجا است.

وی گفت: برای اجرای الگوی کشت، همه محصولات مطابق با نیاز آبی در حوضه های مختلف کشت می‌شوند که مهمترین آنان گندم ، چغندرقند و دانه روغنی کلزا است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خوزستان ادامه داد:برای اجرای الگوی کشت در چهار حوضه آبی ، با سازمان آب و برق خوزستان به توافق رسیدیم ولی در حوضه کرخه به دلیل شرایط بسیار سخت و ناپایدار تصمیمی گرفته نشده است.

نوروزی زمین‌های کشاورزی محدوده حوضه کرخه را ۱۴۵هزار هکتار در محدوده غرب خوزستان بیان کرد و افزود: زیرکشت بردن این زمین‌های کشاورزی به ۱.۲میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد که اکنون چنین آبی در سد کرخه وجود ندارد.

وی گفت:هفته آینده درخصوص محدودیت یا ممنوعیت کشت برخی محصولات در فصل پاییز در حوضه رودخانه کرخه تصمیم‌گیری خواهد شد.

به گزارش مجله خبری کشاورزی خشکسالی شدید و کمسابقه در سال های زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ و در پی آن کاهش شدید منابع و ذخایرآب پشت سدهای استان، کشت محصولات کشاورزی در حوضه‌های مختلف استان را با محدودیت و ممنوعیت رو به رو کرد.

محدودیت‌ و ممنوعیت‌‎های کشت در ۲ سال اخیر سبب کاهش ۲۵ تا ۳۰درصدی تولیدات کشاورزی خوزستان شده است.

تولیدات بخش کشاورزی خوزستان در سال های ترسالی و طبیعی ۱۷.۵میلیون تُن معادل ۱۴درصد کل محصولات کشاورزی کشور است.

استان خوزستان یک میلیون و ۲۵۰هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که به گفته کارشناسان ، با تامین آب پایدار و ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی و همچنین توسعه کشت گلخانه‌ای ، امکان افزایش سطح زیرکشت در استان تا ۲.۲میلیون هکتار امکان پذیر است.منبع اخبار