اخبار

برخورد مُسکن‌وار با مسایل کشاورزی در گذشته مشکل‌ساز شده است

وی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی شخصا موضوع احیای دشت قزوین را پیگیری می کند و به دستور وی امروز به استان قزوین سفر کرده ایم،افزود: باید با استفاده از تجارب گذشته و امکانات در اختیار و ظرفیت های موجود و بهره گیری از توان جوامع محلی برای احیا و تقویت دشت قزوین تلاش کنیم.

در ادامه این نشست فرصت ها و چالش های پیش روی احیا و تقویت دشت قزوین تشریح و مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد حاضران بازدیدی از بخش های مختلف این دشت داشته باشند و فرصت ها و تهدیدها را از نزدیک مشاهده کنند تا در رابطه با آنها به یک جمع بندی مناسب برسند.

مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور با بیان اینکه امروز بدون اقناع جوامع محلی و ایجاد درک مشترک در آنها نمی توانیم در پیشبرد اهداف سازمانی تعیین شده چندان موفق عمل کنیم ،افزود: باید توجه داشت که امروزه تسهیل گری به یک علم تبدیل شده که باید آنرا یاد بگیریم.

دشت قزوین پهنه ای به وسعت حدود ۴۴۰ هزار هکتار است که بسیاری از بخش های آن به دلیلی برخورداری از خاک مرغوب جزو اراضی کشاورزی درجه یک و بسیار مستعد برای کشاورزی محسوب می شود.

بخش کشاورزی در استان قزوین دارای ۸۰ هزار بهره بردار بوده و ۱۳ درصد تولید ناخالص استان مربوط به این حوزه است.منبع اخبار

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به سابقه مطالعات انجام شده در دشت قزوین،گفت: این دشت از قابلیت بالایی برای تولید غذا در کشور برخوردار است و باید از همه توان و دانش خود به منظور حفظ و احیای آن بهره مند شویم.

به گزارش خبرنگار مجله خبری کشاورزی، محمد مهدی قاسمی روز پنجشنبه در نشست بررسی راه های احیای دشت قزوین با بیان اینکه باید برای حل مشکلات بخش اساسی راهکارهای اساسی و اجرایی داشته باشیم، افزود: اتخاذ این رویه منجر به این می گردید که به بحران هایی برخورد می خوردیم که باید به آنها پاسخ فوری و آنی داده می شد و تصمیم گیری مناسب و صحیح در این شرایط دشوار می شود.

قاسمی با بیان اینکه اجرای طرح های کشاورزی در مناطق روستایی به دلیل وجود خرده فرهنگ ها در هر منطقه باید با ظرافت خاصی دنبال و پیگیری شود، اظهار داشت: باید در پیشبرد طرح های کشاورزی در مناطق با استفاده از نظرات و دانش بومی جوامع محلی که نسل به نسل به آنها منتقل شده نیز بهره کافی و لازم را ببریم. 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی یکی از نقایص طرح های مطالعاتی انجام شده در بخش کشاورزی را بی توجهی و یا کم توجهی آنها به مباحث اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی دانست و گفت: در بیشتر مطالعات تمرکز صرف مباحث فنی و تخصصی بوده است.