اخبار

بسیج وزارت جهاد کشاورزی تمامی جوجه‌های مازاد یک روزه را ساماندهی کرد

پاکار ادامه داد: تمهیداتی در زمینه ساماندهی مازاد تولید جوجه‌های یک روزه از سوی وزارت جهاد کشاورزی اندیشیده شد و در این ارتباط این جوجه‌ها برای مرغداری‌ها ارسال می‌شوند و اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتد، بسیج مأموریت دارد این جوجه‌ها که از سوی شرکت پشتیبانی امور دام خریداری ‌شده‌اند را با کمک سازمان بسیج سازندگی کشور و با نظارت سازمان دامپزشکی با برنامه مصوب به جامعه هدف مشخص‌ شده برساند.منبع اخبار

پاکار اضافه کرد: واحدهای تولیدی که جوجه های یک روزه مازاد را دریافت کرده اند، این امکان را دارند تا جوجه هایی که تبدیل به مرغ شده اند را به شرکت پشتیبانی امور دام بفروشند و به این صورت از معدوم سازی آنها جلوگیری و زمینه بازگشت به چرخه تولید فراهم می‌شود.

مهرداد پاکار روز شنبه در گفت وگو با مجله خبری کشاورزی در بوشهر افزود: براین اساس جوجه های مازادی که شرکت پشتیبانی امور دام آنها را خریداری کرده با هماهنگی بسیج وزارت جهاد کشاورزی و نظارت سازمان دامپزشکی تحویل بسیج سازندگی شده است.

وی بیان کرد: این جوجه ها به پنج جامعه هدف بسیج سازندگی از جمله واحدهای تولیدی راکد تحویل  شده اند.

وی یادآور شد: به دنبال بحث هدفمند کردن یارانه ها و حذف ارز ترجیحی با توجه به حجم جوجه ریزی پیش بینی می شد این جوجه ها وارد چرخه نشوند در همین ارتباط شرکت پشتیبانی امور دام موظف به خرید تضمینی جوجه های یک روزه و مرغ مازاد بر نیاز مصرف بازار شد.