اخبار

ثبت ۹۰ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با پیگیری‌های دادگستری در سامانه کاداستر


شهر ری – مجله خبری کشاورزی – با پیگیری‌های دادگستری کل استان و شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران در سال گذشته بیش از ۹۰ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست استان تهران در سامانه کاداستر ثبت و اسناد مالکیت آن به صورت حدنگار صادر شده است.منبع اخبار