اخبار

حوزه خاک کشور نیازمند تقویت اعتبار و تشکیل شورای‌عالی است


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تصویب قانون حفاظت از خاک کشور، اکنون این حوزه نیازمند تقویت اعتبار، نیروی انسانی و تشکیل شورای‌عالی زیر نظر مستقیم رییس جمهوری است تا تصمیم و سیاست‌های کلانی در این بخش اتخاذ شود.منبع اخبار