خرید حمایتی مرغ مازاد در کردستان به ۳۱۰ تن رسیدخرید حمایتی مرغ مازاد در کردستان به ۳۱۰ تن رسید
سنندج- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام کردستان گفت:  میزان خرید حمایتی مرغ مازاد در استان توسط این شرکت به منظور تعادل قیمت و حمایت از تولیدکنندگان ، امسال به ۳۱۰ تن رسید.منبع اخبار