اخبار

رییس اتاق کرمان: آزمایشگاه‌های سموم محصولات کشاورزی کشور استاندارد نیستند


کرمان – مجله خبری کشاورزی – رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان می‌گوید: حساسیت و حدتشخیص تجهیزات آزمایشگاه‌های سنجش سموم باقی‌مانده در محصولات کشاورزی کشور زیر حد استاندارد جهانی است.منبع اخبار