اخبار

سهمیه آرد ۱۱۰ نانوایی شهرستان ری متعادل شد


شهرری – مجله خبری کشاورزی – رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری با اشاره به برخورد با تخلفات حوزه آرد و نان گفت: سهمیه آرد ۱۱۰ واحد از ۷۰۰ نانوایی ری کاهش یافت و متعادل شد.منبع اخبار