اخبار

غار چهل دختر پردیس، حکایت ورود دختران بدون بازگشت


پردیس – مجله خبری کشاورزی- غار چهل دختر در پشت آبشار کمرد در شهرستان پردیس استان تهران قرار دارد که افسانه‌های محلی فراوانی از ورود چهل دختر به غار و برنگشتن آن‌ها حکایت می‌کند.منبع اخبار