اخبار

قیمت خرید تضمینی چغندر قند بهاره و پائیزه اعلام شد

۳- به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است.

قمیت هر کیلوگرم چغندر پاییزه ۱۸ هزار و ۵۱ تومان با عیار ۱۵ درصد

به گزارش مجله خبری کشاورزی، بدین ترتیب در سال زراعی جاری (۱۴۰۰-۱۴۰۱) قیمت تضمینی چغندرقند بهاره نسبت به سال زراعی گذشته (۱۴۰۰-۱۳۹۹) با ۶۲ درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۴۷۶ ریال به‌علاوه ۵۰۰ ریال کمک کرایه حمل، به ۱۷ هزار ریال به‌علاوه چهار هزار ریال کمک کرایه حمل و  قیمت تضمینی چغندرقند پاییزه نیز در سال زراعی جاری (۱۴۰۱-۱۴۰۰) نسبت به سال زراعی گذشته (۱۴۰۰-۱۳۹۹) با ۵۹ درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۴۰ ریال به‌علاوه یک‌هزار ریال کمک کرایه حمل، به ۱۶ هزار و ۴۱۰ ریال به‌علاوه چهار هزار و ۳۰۰ ریال کمک کرایه حمل بود.منبع اخبار

۲- در اجرای بندهای “ت” و “ر” ماده (۳۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی است.

۲- به ازای هر تن چغندر قند بهاره و پاییزه ۲ کیلوگرم قند یا شکر به نرخ ۲۲ هزار ریال و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به نرخ هشت هزار ریال به عنوان جایزه تحویل شود.

یارانه بیمه:

۱- در اجرای قانون مذکور، بسته سیاست حمایت قیمتی و غیر قیمتی محصول چغندرقند بهاره و پاییزه برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰١ به شرح ذیل تعیین می‌شود:

به گزارش روز دوشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، در مصوبه ابلاغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی آمده است: به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ نهم شهریورماه ۱۴۰۱ تصویب کرد:

قیمت هر کیلوگرم چغندر بهاره ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان با عیار ۱۵ درصد

۳- به ازای هر کیلوگرم چغندر قند بهاره چهار هزار ریال و چغندر قند پاییزه چهار هزار و ۳۰۰ ریال هزینه حمل به قیمت تضمینی اضافه می‌شود.

الف: سیاست حمایت غیر قیمتی

قیمت تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود:

۱- کشاورزان چغندرکار مشارکت کننده در طرح کشاورزی قراردادی نسبت به سایر تولیدکنندگان چغندرقند از تخفیفی بیشتر معادل (۲۰) درصد از حق بیمه سهم کشاورزان برخوردار خواهند بود.

ب: سیاست حمایت قیمتی:

۴- انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول است.

۶- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه کل کشور تأمین کند.

۵- به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۳۶) آئین نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، به‌منظور تولید محصولات سالم، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی است.