اخبار

معرفی ۵ دستاورد برتر در حوزه پژوهش و فناوری گیاه‌پزشکی

غیرشیمیایی شده است و «مدیریت مایکوتوکسین‌های تولید شده از قارچ‌ها» در راستای سلامت غذا را به عنوان دستاوردهای برتر این موسسه در حوزه پژوهش و فناوری معرفی کرده است.منبع اخبار

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت «تهیه بانک اطلاعاتی بال‌غشاییان ایران» در راستای مطالعه تنوع زیستی بوم سامانه‌های کشاورزی و طبیعی و ضرورت تهیه

مرجع اطلاعاتی برای ذخایر ژنتیکی کشور، «تهیه مدل پیش آگاهی برای جمعیت‌های مختلف خوشه خوار انگور» که منجر به کاهش دفعات سم‌پاشی در باغات انگور شده است، «تهیه اولین اپلیکیشن جامع تخصصی گیاه‌پزشکی» موثر در شناسایی و حل مشکلات آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، «کنترل آفات کلیدی کرم گلوگاه انار و سنک بذرخوار کلزا با استفاده از مواد جلب‌کننده» که منجر به ارتقای سلامت غذا با استفاده از راهبردهای