اخبار

وزارت جهاد کشاورزی در حوزه پاسخگویی رتبه دوم شد

به گزارش مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه‌های اجرایی برتر در حوزه روشنگری و پاسخگویی، از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت معرفی شدند.در ارزیابی صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت،‌ بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را از بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه روشنگری و پاسخگویی به خود اختصاص دادند.

همچنین وزارتخانه‌های نیرو، علوم، نفت،‌ آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی پس از رتبه‌های برتر، به عنوان فعال‌ترین‌های این حوزه انتخاب شدند.

شایان ذکر است؛ ارزیابی صورت گرفته مربوط به فعالیت و عملکرد تمام سطوح مدیریتی دستگاه‌های اجرایی طی ۹ ماهه اخیر در حوزه مذکور است.منبع اخبار