وزارت جهاد کشاورزی در حوزه پاسخگویی رتبه دوم شدوزارت جهاد کشاورزی در حوزه پاسخگویی رتبه دوم شد

به گزارش مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، دستگاه‌های اجرایی برتر در حوزه روشنگری و پاسخگویی، از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت معرفی شدند.در ارزیابی صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت،‌ بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را از بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه روشنگری و پاسخگویی به خود اختصاص دادند.

همچنین وزارتخانه‌های نیرو، علوم، نفت،‌ آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی پس از رتبه‌های برتر، به عنوان فعال‌ترین‌های این حوزه انتخاب شدند.

شایان ذکر است؛ ارزیابی صورت گرفته مربوط به فعالیت و عملکرد تمام سطوح مدیریتی دستگاه‌های اجرایی طی ۹ ماهه اخیر در حوزه مذکور است.منبع اخبار