اخبار

۱۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی احمدآباد مستوفی اسلامشهر آزادسازی شد


 اسلامشهر- مجله خبری کشاورزی – بخشدار احمدآباد مستوفی از توابع شهرستان اسلامشهر اعلام کرد: صبح امروز پنجشنبه ۱۸ خردادماه ۱۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی روستای نوروزآباد این بخش که ساخت و ساز غیر مجاز در آن صورت گرفته بود آزادسازی شد.

https://www.irna.ir/news/85134196/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C