اخبار

۹۴ طرح منابع طبیعی مصوب سفر رییس جمهور به همدان در دست اجرا است


همدان- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: ۹۴ طرح منابع طبیعی مصوب سفر مردادماه سال گذشته رییس جمهور و اعضای هیات دولت به این استان در حال اجرا است.منبع اخبار